PROVODÍNSKÁ ŠTRAPANDA 2024

Sobota 15. června 2024

Sportovní areál u nádraží Jestřebí

Prohlédnout fotografie

Hlásí se 47. ročník

Po loňské úspěšné Štrapandě, která měla 660 účastníků, máme připraveny staronové trasy pro letošní štrapandění. Na 15. června jsou připraveny 3 pěší a 3 cyklistické trasy. Pěší turisty nasměrujeme klasicky k Braniborské jeskyni a směrem na Doksy. Cyklisté pojedou směrem na lipskou stranu a pak přes Kozly. Na nejdelší trase jim nabídneme i občerstvení pro mlsné na kontrole v Kravařích. Bližší údaje o trasách zveřejníme v průběhu května. Objeví se nová sada štrapanďáckých triček a jiný upomínkový předmět.

Na druhou stranu jako každý rok se nám bude hodit každá ruka ochotná pomoci v průběhu akce. Kdo by měl zájem může se ozvat na mail nebo na facebookové stránce.

Trasy pochodu

Pro pěší

10 km

Pro pěší

15 km

Pro pěší

28 km

Pro cyklisty

20 km

Pro cyklisty

40 km

Pro cyklisty

60 km

Kronika Provodínské Štrapandy

Jako organizátor akce Za kvetoucí měsíčnicí vím, co příprava a organizace sebou přináší. Jsem moc rád, že se podařilo v akci pokračovat a příští rok jsme u Vás zase :-) Šli jsme pouze pěší trasu 7km, ale moc se nám líbila a organizace byla na jedničku.

Petr

Moc se mi líbila i přesto, že jsme 3x zmokli, tak trasa pro cyklo 60 km byla nádherná. A mimo jine i závěr s výbornou klobásou byl velice příjemný. Těším se na příští cyklo trasu, jako každý rok 😊

Martina

Bylo to moc super. Letos jsem šla i s kamarádkou poprvé a byly jsme obě nadšené!

Ivana

Bylo to super, jezdíme každý rok 👍

Vendula

Štrapanda 2023 v obrazech

Z historie pochodu

První krůčky

Jak to celé začalo?

Historie Štrapandy se začala psát počátkem roku 1975. Skupinka místních milovníků dálkových pochodů, které se v té době staly velice populární náplní volného času, přišla s nápadem uspořádat vlastní akci.

Otci pochodu se stali M. Hanuš, L. Kohoutek a tvůrce názvu J. Klazar. Postupně se k nim přidávali další a z organizačních důvodů vznikl v rámci TJ Jestřebí-Provodín odbor turistiky. Jeho náplní byly hlavně pochody a plnění úkolů oblastních odznaků po celé zemi. Turistika v obci sílila a její nedílnou součástí byl také oddíl TOM (turistický oddíl mládeže). Z jeho řad postupem doby rostli účastníci i členové štábu dalších ročníků Štrapandy.

Sláva a prestiž

Sametový puchýř

Jak Štrapanda „dospívala“, rostl i počet jejích účastníků. Z 38 na 1. ročníku k překročení tisícovky v roce 1983. Součástí programu bývala také večerní setkání účastníků, původně u ohně a o něco později na tanečních zábavách, které byly velice oblíbené. Nějakou dobu na ně občas navazovaly také druhé etapy pochodu.

Tradice, dobrá pověst Štrapandy i zkušenosti tehdejšího štábu vedeného panem Kommem byly důvodem, že byla provodínským v roce 1989 svěřena organizace nejprestižnější turistické akce každého roku – Poslední puchýř. Ten vždy uzavírá turistickou sezonu. V té době byla obec Jestřebí-Provodín nejmenším místem, kde se tahle akce pořádala.

Přes 1500 turistů se k nám sjelo 17. listopadu 1989. Určitě zajímavé datum!

A jde se dál!

Změna je život

Tak jako pro celou zem, byl tento rok přelomem. Obnovila se činnost Klubu českých turistů a Provodínští se stali prvním odborem KČT na Českolipsku. Štrapanda mohla pokračovat. Trochu se obměnila sestava organizátorů, přibyli mladí. Také ale ubylo na nějakou dobu účastníků. Zájmy lidí se měnily a teprve po pár letech se účast stabilizovala znovu na sedmi až devíti stech turistech.

Tak jak znovu rostl zájem o účast, postupně ubývalo těch, kdo by chtěli akci zajišťovat. Pro Štrapandu bylo dobré, že se jí v roce 2005 ujala nová skupina organizátorů a pochod mohl pokračovat. Důležité bylo, že Štrapanda přežila a udržela si zájem turistů dodnes.